14 mars 2012

Försvunnen värld


Under sju år, mellan 2000 och 2007, pågick arbetet med att lägga om E4:ans sträckning mellan Tierp och Uppsala. Parallellt med detta genomfördes också den största arkeologiska utgrävning som någonsin gjorts i Sverige. Arkeologerna blottlade lämningar som berättade om fyndplatsernas utveckling under flera tusen år, från stenålder till järnålder. Man kunde se hur landhöjningen hade fått landet att stiga ur vattnet - ibland så snabbt som 26 meter per år - och hur byar, hantverk och jordbruk förändrades. Det gick att se exempel på kontinuitet i religiösa idéer och kultplatser såväl som tvära kast när det gällde makt och politik.

För att dokumentera allt detta och göra informationen tillgänglig även för den som inte är arkeolog bad länsstyrelsen och utgrävningsprojektets ledning författarinnan Maja Hagerman att skriva en bok om fynden och projektet, Försvunnen värld. Det tog flera år, men 2011 kom boken ut på Norstedts förlag och den blev nyligen utsedd till Årets bok om svensk historia 2011.

Maja Hagerman följer utgrävningen och lyfter fram de stora dragen i den historiska utvecklingen så att de blir tydliga och lättbegripliga. Men hon går också ner på detaljnivå och plockar ut enstaka fynd - ibland till synes små och obetydliga - som alla visar sig ha en fascinerande historia att berätta. För den som vill veta något om svensk forntid och om det område som ofta har betraktats som Sveriges vagga är Försvunnen värld ett måste. Och naturligtvis finns den som talbok i TPB:s bibliotek!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.