09 mars 2011

Till: igår - tolv vietnamesiska poeter


Vietnamesisk poesi läser vi inte ofta här i Sverige. Och ändå har poesin en mycket stark ställning i Vietnam, med rötter tillbaka ända till den tid då den kinesiska kulturen dominerade de norra delarna av landet och dikterna lika ofta skrevs på klassisk kinesiska och på kinesiska versmått som på det inhemska vietnamesiska språket.

Idag har den vietnamesiska poesin utvecklats i samma riktning som vår, och har en betydligt friare form och struktur. Ändå finns det förstås mycket som verkligen känns specifikt vietnamesiskt i det urval av dikter som presenteras i bokförlaget Tranans diktsamling Till: igår, där tolv vietnamesiska poeter, män och kvinnor, har valts ut och översatts av Erik Bergqvist, Maja Thrane, Mimmi Dieu Huong Bergström och Tobias Theander.

Kärlek, längtan och vemod är känslor som går igenom i texterna och på nästan varje uppslag finns ett ord, en företeelse, en doft som påminner om att vi befinner oss i en annan del av världen. Vietnamkriget sätter fortfarande sina spår i vissa av de äldre poeternas dikter, medan de yngre lika ofta borrar sig in i det individuella eller skildrar den moderna storstaden.

Haltande halvljus
stolta helljus
i svindlande rundor längs gatan
dånar motorcykeln

Vrida tändningen gasa kasta sig framåt förbi tårarna
till andra sidan himlavalvet
kollidera med vädret låta sig upplösas


(ur "Motorcykel" av Nguyên Bình Phuong)

Boken inleds med ett förord som beskriver den moderna vietnamesiska poesins utveckling och historia.

Till: igår finns som talbok i TPB-katalogen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.